Protokoll konstituerande möte - stiftelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett konstituerande styrelsemöte i en stiftelse.

Det är under det konstituerande styrelsemötet som styrelsen för stiftelsen utses.

Specifikation

  • Protokoll konstituerande möte - stiftelse 2024
  • 5326
  • 1,14
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider