Protokoll konstituerande styrelsemöte ekonomisk förening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett konstituerande styrelsemöte i en ekonomisk förening.

Det är under det konstituerande styrelsemötet som styrelsen för föreningen utses.

Specifikation

  • Protokoll konstituerande styrelsemöte ekonomisk förening 2024
  • 5283
  • 1,15
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider