Protokoll ordinarie föreningsstämma brf 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll fört vid en ordinarie föreningsstämma i en bostadsrättsförening.

Ordföranden ska se till att det förs ett protokoll vid föreningsstämman.

I protokollet ska det antecknas vilka beslut som föreningsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas i protokollet hur omröstningen har utfallit. Har en röstlängd upprättats, ska denna tas in i eller läggas som en bilaga till protokollet.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som har utsetts av föreningsstämman.

Specifikation

  • Protokoll ordinarie föreningsstämma brf 2024
  • 5396
  • 1,13
  • 4
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider