Protokoll samrådsmöte ISO 45001 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll gällande företagets arbete med ISO 45001.

Ett samråd syftar till att samla information i ett tidigt skede av processen, och med hjälp av protokollet är det möjligt att identifiera och diskutera viktiga frågor som har med kvalitetssäkringsarbetet att göra. Med hjälp av protokollet minskar risken för att viktiga frågor glöms bort.

DokuMera har många mallar om ISO 45001 som kan användas för att uppfylla dina skyldigheter.

Specifikation

  • Protokoll samrådsmöte ISO 45001 2024
  • 5264
  • 1,15
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider