Protokoll skyddsrond kränkande särbehandling 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett underlag till protokoll vid skyddsrond avseende fysisk arbetsmiljö på ditt företag.

Skyddsrondsprotokollet fungerar även som instruktion eftersom arbetsgången är att utsedd skyddskontrollant arbetar enligt vad som tagits upp i protokollsunderlaget. Utsedd arbetsmiljöansvarig i företaget kan sedan få in ett protokoll efter varje skyddsrond som ger en överblick över vilka brister som finns i arbetsmiljöskyddet, så att denne kan upprätta en åtgärdsplan för att avhjälpa brister.

Specifikation

  • Protokoll skyddsrond kränkande särbehandling 2024
  • 5302
  • 1,14
  • 11
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider