Protokoll styrelsemöte bostadsrättsförening 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för ett styrelsemöte i en bostadsrättsförening.

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av ytterligare en ledamot som styrelsen har utsett.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.

Styrelsens protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Specifikation

  • Protokoll styrelsemöte bostadsrättsförening 2024
  • 5385
  • 1,13
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider