Ramavtal med reklambyrå 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ramavtal med reklambyrå.

Ett ramavtal bildar grunden för ett avtal mellan två parter till vilket kan fogas mer detaljerade överenskommelser.

Ramavtalet som DokuMera har utarbetat rör reklamverksamhet och reglerar området och gränserna för en reklambyrås uppdrag åt en uppdragsgivare. Avtalet är utförligt och innehåller bestämmelser rörande viktiga centrala punkter såsom det generella uppdraget, ersättning, sekretess och avtalets upphörande. Ett upprättande av ett ramavtal rörande reklam tillåter företaget att anlita reklambyrån för flera olika uppdrag medan grunden för deras samarbete redan är reglerad. Genom att använda denna mall för att upprätta ramavtalet och på detta basera reklamuppdragen kan ett företag spara mycket tid och kostnader.

Specifikation

  • Ramavtal med reklambyrå 2024
  • 4136
  • 1,32
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider