Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen.

En redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen ska innehålla värdet på apportegendomen, vilka omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen, emissionsvillkoren och vilka villkor som ska gälla för kvittningsrätt vid apportemissionen. Redogörelsen ska fogas till förslaget till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med apportegendom.

Denna mall består av en redogörelse enligt ovan som enkelt kan kompletteras med egen information för att sedan bifogas styrelsens förslag till beslut om nyemission.

Specifikation

  • Redogörelse 13 kap 7 § ABL apportemission 2024
  • 2624
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider