Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en redogörelse, enligt 13 kap. 7 § ABL, för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkor om kvittningsrätt i samband med en kvittningsemission.

Redogörelsen ska fogas till förslaget till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske genom kvittning. Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta den redogörelse som krävs för att en kvittningsemission ska genomföras. Redogörelsen uppfyller alla lagstadgade krav och kan enkelt kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2024
  • 2625
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider