Referenstagning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att se efter dina kvoter som säljare när du arbetar med referenstagning.

Tänk på att denna lista kommer att innehålla personuppgifter när du fyller i information. Säkerställ därför att du behandlar listan med namn på ett sätt som överensstämmer med reglerna i dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller lagringsminimering och rättslig grund.

Referensförsäljning är en viktig prospekteringsmetod för att generera nya leads. Referensförsäljning innebär att existerande kunder förser säljaren med namn och kontaktuppgifter till potentiella nya kunder.

Specifikation

  • Referenstagning 2024
  • 4678
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider