Reflektionsunderlag debriefing 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för reflektion.

Det finns också stöd för att en metod för reflektion som i många forskningsartiklar kallas ”debrief” har betydande effekter på teams effektivitet. Forskare har konstaterat att team rör sig mellan episoder av utåtriktat uppgiftsarbete med fokus i nuet och episoder av mer inåtvänd reflektion med fokus på förfluten tid och framtid. Team behöver alltså regelbundet stanna upp fråga sig ”Hur har vi jobbat ihop?” och ”Hur ska vi jobba ihop framåt?”. Det har visat sig att det är gynnsamt att använda en genomtänkt struktur för reflektion när teamet ska titta bakåt och planera framåt. Ett sådant strukturerat sätt att arbeta med reflektion kan kallas debrief.

Under en debrief ägnar sig teammedlemmar åt att reflektera över en nyligen genomförd arbetsepisod, diskutera vad som hänt, formulera lärdomar och möjligheter till förbättring samt planera för framtiden. Metoden kan användas som en enstaka insats eller göras till en kontinuerligt pågående process och har visat sig leda till i genomsnitt 25 procent ökad effektivitet i arbetsgrupper.

Specifikation

  • Reflektionsunderlag debriefing 2024
  • 5083
  • 1,16
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider