Register personuppgiftsansvarig 2024

Denna mall från Dokumera hjälper dig att upprätta ett register för en personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. Registret ska bland annat innehålla namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen och en beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter.

Denna mall innehåller rubriker för alla de uppgifter som behöver framgå av registret enligt dataskyddsförordningen. Däremot finns det inget hinder mot att dokumentera ytterligare frågor, exempelvis vilka typer av personuppgifter som behandlas. Registret ska upprättas skriftligen, inbegripet i elektronisk form.

Skyldigheten att föra register gäller dock inte för ett företag eller en organisation som sysselsätter färre än 250 personer såvida inte den behandling som utförs sannolikt kommer att medföra en risk för registrerades rättigheter och friheter, behandlingen inte är tillfällig eller behandlingen omfattar särskilda kategorier av uppgifter eller personuppgifter om fällande domar i brottmål.

Specifikation

  • Register personuppgiftsansvarig 2024
  • 4859
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider