Rehabdokumentation 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att dokumentera rehabiliteringsprocessen.

Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar gentemot den anställde. Syftet med rehabiliteringen ska vara att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Det är viktigt att rehabiliteringsprocessen dokumenteras för att kunna påvisa att såväl arbetsgivaren som arbetstagaren genomfört sina respektive åtaganden.

Ibland händer det att en medarbetare inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren på grund av sin sjukdom. Detta kan leda till uppsägning på grund av personliga skäl. Det förutsätter dock att arbetsgivaren gjort allt som krävs i form av rehabilitering i syfte att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Här är det extra viktigt att arbetsgivaren har en fullständig dokumentation att luta sig mot.

Specifikation

  • Rehabdokumentation 2024
  • 4385
  • 1,27
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider