Reklamation av privatperson (Neutral reklamation) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta en neutral reklamation.

När en produkt är felaktig är det viktigt att du som köpare reklamerar felet. Det innebär att du måste påtala vilken typ av fel det är fråga om. Detta måste göras inom skälig tid efter det att du märker eller borde ha märkt felet. Det är vid denna tidpunkt inte nödvändigt att ange vilken påföljd du vill göra gällande mot säljaren (exempelvis prisavdrag, skadestånd eller hävning).

Denna mall är särskilt anpassad för situationer när du som privatperson har köpt något från en näringsidkare. Mallen låter dig enkelt reklamera det fel som den köpta varan är behäftad med och som du kan grunda anspråk på.

Specifikation

  • Reklamation av privatperson (Neutral reklamation) 2024
  • 3377
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider