Reklamation och hävning av privatperson vid fel 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta en reklamation och hävning vid fel.

När en produkt är felaktig är det viktigt att du som köpare reklamerar felet. Det innebär att du måste påtala vilken typ av fel det är fråga om. Detta måste göras inom skälig tid efter det att du märker eller borde ha märkt felet. En förutsättning för att du ska ha rätt att häva är att felet är av väsentlig betydelse. Enbart ringa fel ger alltså inte rätt till hävning. Vid bedömning av felets betydelse tas hänsyn till vad som är väsentligt för konsumenten ifråga, inte felets betydelse i allmänhet.

Denna mall är särskilt anpassad för situationer när du som privatperson har köpt något från en näringsidkare. Mallen låter dig enkelt reklamera det fel som den köpta varan är behäftad med samt häva köpet.

Specifikation

  • Reklamation och hävning av privatperson vid fel 2024
  • 3379
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider