Rekryteringsbudget 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en rekryteringsbudget som utvisar ett totalt belopp och total tid utifrån beräknade kostnader och uppskattad tidsåtgång för upp till 27 olika aktiviteter eller delaktiviteter i rekryteringsprocessen.

En rekryteringsprocess är ofta väldigt kostsam. Genom att upprätta en budget för rekryteringsprocessen får du en överskådlig bild av kostnaderna. Budgeten hjälper dig även att identifiera eventuella poster där kostnaden kan minskas i syfte att spara pengar.

Denna mall består av en rekryteringsbudget som är färdig att fylla i med egen information. Till varje budgetrad finns även möjlighet att kommentera hur belopp och tid räknats fram.

Specifikation

  • Rekryteringsbudget 2024
  • 2151
  • 1,44
  • 3
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider