Representationspolicy 2024

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en representationspolicy för ditt företag.

Representation är ett medel i strävan att etablera och bibehålla goda relationer med externa aktörer såsom affärspartners eller kunder (extern representation) såväl som inom den egna organisationen (intern representation). De utgifter som kan förekomma i samband med representation kan till exempel vara utgifter för mat och dryck, hotellrum, betjäning eller teaterbiljetter. Det kan också vara utgifter för exempelvis underhåll och löner eller för fastighet och inventarier som införskaffats för representationsändamålet. Eftersom representation sker som ett led i företagets verksamhet är den inte skattepliktig så länge den inte överstiger vissa nivåer.

För att representationen ska vara konsekvent och tillämpas i enlighet med företagets mål och värderingar kan en policy vara till hjälp. Mallen för representationspolicy ger en god grund för skapandet av en policy som passar just ditt företag, men kan även användas som den är.

Specifikation

  • Representationspolicy 2024
  • 4325
  • 1,35
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider