Reseräkningspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en reseräkningspolicy för ditt företag.

Policyn sätter ramarna för vem som godkänner resor och hur reseräkningar ska redovisas internt inom företaget för att följa skattelagstiftningen och därigenom göra det möjligt för företaget att ersätta utlägg som gjorts av arbetstagaren.

Reseräkningen ska bl.a. innehålla information om en tjänsteresa och ska upprättas när en anställd eller en egen företagare har varit ute på tjänsteresa. Vidare ska den innehålla information om resans start och slut, vilket dess syfte var samt resans destination. Om den anställde eller egenföretagaren lagt ut pengar själv ska det redovisas vilka av utgifterna för resan som ska betalas av företaget och vilka utgifter som är att anse som privata.

Till reseräkningen ska bifogas fakturor och kvitton som är hänförliga till verksamheten, dvs. räknas som del av tjänsteresa.

Specifikation

  • Reseräkningspolicy 2024
  • 4291
  • 1,30
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider