Resultatsimulering bidragsanalys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en resultatsimulering avseende en viss produkt eller tjänst, i form av en s.k. bidragsanalys enligt två olika modeller. Simuleringen utgår från ett startläge och du får sedan möjlighet att ändra en variabel i taget. De ingående variablerna är volym, pris, rörlig kostnad per styck och fast kostnad. För varje simulering får du även nyckeltal avseende nollpunkten, dvs. den kritiska punkten där resultatet är noll.

Resultatplanering ger svar på t.ex. vilket resultat som erhålls vid viss volym/pris, vid vilken volym kostnaderna och intäkterna är lika stora och hur mycket högre intäkterna blir om försäljningen ökar med 15 %. Resultatplanering kan delas in i totalanalys och bidragsanalys. Bidragsanalysen fokuserar, till skillnad från totalanalysen, endast på rörliga kostnader. Total intäkt – Rörliga kostnader = totalt täckningsbidrag, vilket sedan används för att ”täcka” upp de fasta kostnaderna.

Specifikation

  • Resultatsimulering bidragsanalys 2024
  • 1159
  • 1,40
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider