Returneringshandling arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera är en returneringshandling som du använder för att returnera en delegerad arbetsmiljöarbetsuppgift.

En mottagare av en delegerad arbetsmiljöarbetsuppgift som inte har den kompetens, de resurser eller de befogenheter som krävs för att fullgöra uppgiften har rätt att och ska returnera arbetsmiljöarbetsuppgiften till den som delegerade den. I och med returneringen återförs även arbetsmiljöansvaret.

En arbetsmiljöarbetsuppgift som returnerats kan återdelegeras först efter att mottagaren tilldelats den kunskap och de förutsättningar som krävs för att kunna fullgöra arbetsmiljöarbetsuppgiften.

Specifikation

  • Returneringshandling arbetsmiljö 2024
  • 4498
  • 1,26
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider