Returneringshandling yttre miljö 2024

Denna mall från DokuMera är en returneringshandling som du använder för att returnera en delegerad miljöarbetsuppgift.

En mottagare av en delegerad miljöarbetsuppgift som inte har den kompetens, de resurser eller de befogenheter som krävs för att fullgöra uppgiften har rätt att och ska returnera miljöarbetsuppgiften till den som delegerade den. I och med returneringen återförs även miljöansvaret.

En miljöarbetsuppgift som returnerats kan återdelegeras först efter att mottagaren tilldelats den kunskap och de förutsättningar som krävs för att kunna fullgöra miljöarbetsuppgiften.

Denna mall avser den yttre miljön, exempelvis i fråga om miljöansvar enligt miljöbalken. Om du behöver en returneringshandling i fråga om arbetsmiljö kan du ta del av mallen Returneringshandling arbetsmiljö med ID 4498.

Specifikation

  • Returneringshandling yttre miljö 2024
  • 5178
  • 1,15
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider