Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsintyg enligt 23 kap. 25 § ABL angående absorption.

Inom två månader efter det att Bolagsverket registrerat fusionsplanen måste företaget ansöka om tillstånd att verkställa planen. Det är styrelsen för det övertagande bolaget som ska anmäla fusionen för registrering i aktiebolagsregistret. Till anmälan ska ett revisorsintyg bifogas, av vilket ska framgå att de överlåtande bolagens tillgångar har överlämnats till det övertagande bolaget.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ovan nämnda revisorsintyg.

Specifikation

  • Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2024
  • 3863
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider