Revisorsintyg enl 24 kap 27 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsintyg enligt 24 kap. 27 § ABL – ej upplösning och bildning av bolag.

Styrelserna för de övertagande bolagen ska gemensamt anmäla delningen för registrering i aktiebolagsregistret. För bolag som tidigare är införda i aktiebolagsregistret ska anmälan även innehålla uppgift om aktiekapitalets ökning.

Till anmälan ska fogas ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att det överlåtande bolagets tillgångar har överlämnats till övertagande bolag i enlighet med vad som har angetts i delningsplanen. DokuMeras mall hjälper dig att upprätta ett sådant revisorsintyg som uppfyller alla lagstadgade krav.

Specifikation

  • Revisorsintyg enl 24 kap 27 § ABL 2024
  • 3714
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider