Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Apportemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett revisorsyttrande, enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen, över granskningen av redogörelsen, enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen etc. i samband med en apportemission.

Yttrandet över granskningen ska undertecknas av revisorn eller revisorerna och fogas till förslaget till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med apportegendom.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Apportemission) 2024
  • 2638
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider