Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett revisorsyttrande, enligt 13 kap. 8 § ABL, över granskningen av redogörelsen, enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen, för de omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkor om kvittningsrätt i samband med kvittningsemission.

Yttrandet över granskningen ska undertecknas av revisorn eller revisorerna och fogas till förslaget till beslut om nyemission av aktier där betalning ska ske med kvittning.

Denna mall från DokuMera låter dig enkelt upprätta ett revisorsyttrande enligt ovan som uppfyller alla lagstadgade krav.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2024
  • 2639
  • 1,33
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider