Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 26 kap. 3 § ABL.

Ett beslut om att ett privat aktiebolag ska bli publikt fattas av bolagsstämman enligt bestämmelserna i 7 kap. ABL om ändring av bolagsordningen. Detta beslut om byte av bolagskategori, från privat till publikt, ska anmälas för registrering i aktiebolagsregistret.

För att registrering ska kunna ske måste till anmälan bl.a fogas ett yttrande från en godkänd eller auktoriserad revisor att det finns täckning för det registrerade aktiekapitalet.

Mallen som DokuMera har tagit fram är ett färdigt yttrande som enkelt kan undertecknas av den revisor som bolaget använder.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 26 kap 3 § ABL (Byte av bolagskategori) 2024
  • 3706
  • 1,31
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider