Revisorsyttrande enl 2 kap 19 § ABL (Apport av fast egendom) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande angående apport av fast egendom.

Vid teckning av aktier genom tillskott av apportegendom i ett aktiebolag ska en oberoende, auktoriserad revisor yttra sig över apportemissionen enligt 2 kap. 9 § 1 punkten ABL. Yttrandet ska bl.a. innehålla uppgifter om hur apportegendomens värde har beräknats. Övriga uppgifter som bör tas med är om bolaget ådragit sig några förpliktelser genom apportförvärvet.

Denna mall som DokuMera har upprättat hjälper dig att enkelt upprätta ett sådant revisorsyttrande avseende fast egendom som beskrivs ovan.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 2 kap 19 § ABL (Apport av fast egendom) 2024
  • 3642
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider