Riskanalys hot och våld 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att strukturera och likrikta utseende och innehåll för strukturerade riskbedömningar på individnivå.

Under varje rubrik finns det hjälptexter och exempel på vad som ska skrivas, samt hur du som handläggare kan tänka när du besvarar frågorna. Försök föra resonemang omkring frågeställningarna, vid dessa bedömningar finns sällan rätt och fel. Ofta när du skriver en riskbedömning är den information som finns tillgänglig bristfällig. Du som handläggare uppmanas försöka svara på frågorna i mallen. Om det inte är möjligt bör du ange detta, genom att skriva till exempel ”ingen information” vid frågan.

Försök att eftersträva ledorden transparens, objektivitet och kvalitet och tag hjälp. Förhåll dig källkritisk och var noga med att motivera din slutsats.

Specifikation

  • Riskanalys hot och våld 2024
  • 4972
  • 1,17
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider