Riskbedömning - coronavirus 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en riskbedömning i fråga om smittorisk av coronaviruset.

Den här mallen består av några grundläggande frågor som en person kan svara på. Riskbedömningen sker i syfte att bedöma risken för smittspridning av coronaviruset, Covid-19. Svaren kan lägga till grund för vidtagande av säkerhetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridning, såsom tillgång till lokaler, event eller arbetsplatser.

Specifikation

  • Riskbedömning - coronavirus 2024
  • 5170
  • 1,15
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider