Riskbedömning och åtgärdsplan - belastningsergonomi 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att kartlägga samt åtgärda riskerna med bristande ergonomi.

Arbetsgivaren ska regelbundet och vid förändringar undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Arbetsgivaren ska dessutom omedelbart eller så snart det är möjligt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska alltid dokumenteras i en skriftlig och tidsatt handlingsplan.

Den här mallen handlar specifikt om riskerna som är förenade med bristande ergonomi. Syftet med mallen är att kartlägga riskerna så att dessa kan minskas. Mallen kan användas av ansvarig chef och/eller skyddsombud eller vid en genomgång av hur säker arbetsmiljön är.

Frågorna i mallen har sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Specifikation

  • Riskbedömning och åtgärdsplan - belastningsergonomi 2024
  • 5367
  • 1,13
  • 22
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider