Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att gå igenom vilka arbetsmiljörisker som finns i ditt företag.

Arbetsgivaren har ansvar för att riskbedömning av arbetsmiljön utförs. Riskbedömning ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet men utöver detta ska regelbundna undersökningar göras av arbetsmiljön för att förebygga att någon blir sjuk eller skadas av arbetet.

Använd detta dokument för att grundligt gå igenom riskerna i arbetet på företaget. Se också till att detta blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet med skyddsronder, åtgärder, handlingsplan och uppföljning. Riskbedömningarna ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Observera att olika branscher har olika krav vad gäller arbetsmiljö beroende på att olika arbeten innebär olika risker. Anpassa därför riskbedömningen efter gällande regler.

Ta hjälp av DokuMeras Checklista Systematiskt arbetsmiljöarbete (id 2059) när du utför riskbedömningen och utformar handlingsplanen. Ta också hjälp av mallen Checklista Riskbedömning och handlingsplan (id 4462) inför upprättandet.

Specifikation

  • Riskbedömning och handlingsplan - arbetsmiljö 2024
  • 5192
  • 1,15
  • 5
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider