Röstlängd från bolagsstämma 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en röstlängd från bolagsstämman.

Vid röstning på en bolagsstämma ska en röstlängd upprättas enligt 7 kap. 29 § ABL. Röstlängden är en förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare med uppgift om hur många aktier och röster var och en företräder vid bolagsstämman. Röstlängden ska godkännas av bolagsstämman. Röstlängden ska sedan bifogas det protokoll som måste upprättas.

Denna mall består av en tabell där varje aktieägare och dennes innehav av aktier och röster enkelt kan fyllas i.

Specifikation

  • Röstlängd från bolagsstämma 2024
  • 3708
  • 1,30
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider