Royaltyredovisning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en royaltyredovisning eller royaltyavräkning som den också kan kallas.

Den som har skrivit musik, en bok eller annat litterärt verk, ett patent, ett mönster eller skapat annan form av immateriell rättighet har i regel rätt till ekonomisk ersättning. Denna ersättning utbetalas ofta i form av så kallad royalty. Författare, kompositörer, uppfinnare, konstnärer, fotografer är exempel på personer som ofta har rätt till royalty.

Royalty kan utbetalas i form av ett engångsbelopp, som procentuellt beräknad ersättning på försäljning eller på annat avtalat sätt.

Mallen hjälper dig att upprätta en royaltyredovisning. Mallen har royalty för en bok och en ljudbok som exempel, men kan enkelt anpassas efter dina behov och förutsättningar.

Specifikation

  • Royaltyredovisning 2024
  • 5028
  • 1,16
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider