Rutiner för arbetsanpassning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta rutiner för arbetsanpassning.

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår att arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning. Av rutinerna ska det framgå 1. vem som tar emot informationen, 2. vad som händer med informationen, och 3. vad mottagaren ska göra.

Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare. Arbetsgivare som har 10 eller fler arbetstagare ska ha skriftliga rutiner. Med hjälp av denna mall kan du upprätta sådana rutiner.

Specifikation

  • Rutiner för arbetsanpassning 2024
  • 5406
  • 1,13
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider