Säljarens garantier 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta säljarens garantier angående försäljning av ett bolag.

Garantierna som säljaren utfäster är utförligt formulerade och behandlar information och förhållanden om bolaget. Säljaren garanterar att uppgifterna som lämnas är korrekta vid tillträdesdagen. Särskilt ingående behandlas garantier rörande registrering av bolaget, skulder, borgensåtaganden och andra, övriga, åtaganden.

Mallen till säljarens garantier är tänkt att användas i kombination med ett köpeavtal och innehåller dessutom flera referenser till ytterligare bilagor som har med garantierna och bolaget att göra. Dessa, inklusive köpeavtalet, finns även i form av mallar hos DokuMera.

Specifikation

  • Säljarens garantier 2024
  • 4000
  • 1,31
  • 3
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider