Sammanställning av riskbedömning, risknivåer och åtgärder 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en sammanställning av riskbedömning, risknivåer och åtgärder av arbetsmiljörisker i verksamheten.

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för att förebygga att arbetstagarna drabbas av ohälsa. En del av SAM består av att undersöka arbetsmiljön och göra en riskbedömning samt att också genomföra åtgärderna. Med hjälp av den här mallen kan du enkelt göra en sammanställning av riskbedömning, risknivåer och åtgärder av arbetsmiljörisker som finns i verksamheten.

Specifikation

  • Sammanställning av riskbedömning, risknivåer och åtgärder 2024
  • 4715
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider