Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sammanställning över de donationer företaget skänkt till ideella organisationer inom ramen för sitt arbete med socialt ansvarstagande.

CSR, eller företags sociala ansvarstgande, har under senare år ökat i intresse. Socialt ansvarstagande bygger på att alla det vill säga privatpersoner, företag, politiker osv. har ett samhällsansvar.

Denna mall består av en lista där företagets donationer, till ideella organisation inom ramen för sitt arbete med socialt ansvarstagande, kan sammanställas. Listan har plats för upp till 30 olika donationer med tidpunkt för donationen, form för donationen etc.

Specifikation

  • Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2024
  • 2628
  • 1,39
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider