Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom ett antal stödpunkter att genomföra en defusing. Under varje fas som ett defusingsamtal genomgår återfinns ett antal stödpunkter som du kan använda dig av för att komma ihåg vad som ska gås igenom. Av mallen framgår också vilka punkter som varje fas omfattar.

Med defusing menas ett riktat stödsamtal som ges till de personer som har varit med om samma plötsliga kris och varit utsatta för samma stress. Den genomförs inom åtta timmar efter det att en inträffad kris eller katastrof har inträffat. En defusing genomförs genom att samtalet går igenom tre olika faser.

Den grupp som genomför krisinterventionen består av en expert som tillsammans med företagets interna krisstödsorganisation genomför krisstödet. Denna består av företagets kamratstödjargrupp med utbildning och träning i de olika krisinterventionsteknikerna. En krisintervention kan även genomföras av företagshälsovården i samverkan med en expert, exempelvis psykotraumaterapeut.

För att kunna dra full nytta av denna mall från DokuMera rekommenderar vi att du först inhämtar en grundläggande kunskap om hur ett samtal genomförs med hjälp av Checklista defusing traumatisk incident - id 3204.

Specifikation

  • Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2024
  • 3205
  • 1,30
  • 15
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider