Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att genomföra ett en-till-en samtal med medarbetare som har drabbats av en traumatisk kris. Den innehåller ett antal stödpunkter som kan vara bra att gå igenom före stödsamtalet. På så sätt kan företagets krisstödsorganisation få hjälp och stöd vid genomförandet av ett sådant samtal.

Med en-till-en samtal menas ett riktat stödsamtal som ges i grupp eller enskilt till den eller de personer som har behov av att fortgående få diskutera den inträffade krisen och egna reaktioner med en utbildad person. En-till-en samtal genomförs ofta av en expert som kan vara ensam eller tillsammans med en eller flera stödpersoner. Dessa kan bestå av representanter från företagets interna krisstödsorganisation eller representanter från företagshälsovården.

För att kunna dra full nytta av denna mall från DokuMera rekommenderar vi att du först inhämtar en grundläggande kunskap om hur ett samtal genomförs med hjälp av Checklista en-till-en samtal traumatisk incident - id 3209.

Specifikation

  • Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2024
  • 3208
  • 1,30
  • 19
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider