Samtalsunderlag konflikthantering 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska föra samtal med dina medarbetare om en eventuell konflikt i företaget.

Det är viktigt att så långt som möjligt förebygga att negativa konflikter uppstår, men det är naturligtvis inte alltid det går. När en konflikt väl har uppstått är det viktigt att ta tag i den så fort som möjligt och försöka lösa konflikten. Det är inte alltid enkelt att lyckas lösa osämja internt. En konflikt som är väldigt långt gången kan kräva hjälp utifrån.

Ta hjälp av DokuMeras mall Samtalsunderlag konflikthantering när du ska samtala med medarbetarna om en eventuell konflikt. För bäst resultat hålls samtalen lämpligen med en medarbetare i taget och inte gruppvis.

Specifikation

  • Samtalsunderlag konflikthantering 2024
  • 4619
  • 1,20
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider