Samtalsunderlag medlingssamtal 2024

Denna mall är ett samtalsunderlag och är till för dig som ska medla i en konflikt.

Det finns två huvudsakliga medlingsprocesser:

Evalutativ medling där medlaren bedömer och värderar. Medlarens roll är att vara ledande.

Facilitativ medling där medlaren underlättar parternas kommunikation så att de själva kommer fram till lösningar. Medlarens roll är icke ledande.

DokuMeras samtalsunderlag för medlingssamtal är baserad på facilitativ medling. Samtalsunderlaget innehåller exempelmeningar och frågor som kan användas i ett medlingssamtal.

Specifikation

  • Samtalsunderlag medlingssamtal 2024
  • 4693
  • 1,19
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider