Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2024

Denna mall från DokuMera är till för dig som behöver stöd och vägledning inför och under så kallade svåra samtal.

Svåra eller utmanande samtal är samtal som är oundvikliga i arbetslivet. Denna typ av samtal kan behövas för att sätta gränser, göra korrigeringar eller för att framföra negativ feedback. Orsakerna kan vara många, som exempelvis oacceptabelt beteende, låg prestation, fusk, slarv, lögner och brott.

Det svåra eller utmanande ligger många gånger i osäkerheten hos chefer kring hur samtalet kommer att utvecklas och responsen från medarbetare samt hur de själva kommer att reagera. Denna osäkerhet hos chefer utlöser stressreaktioner och ångest inför samtalen. Som chef kan du emellertid förbereda dig på svåra eller utmanande samtal.

Mallen innehåller en checklista och ett samtalsunderlag med förklarande texter som hjälper dig med det svåra samtalet.

Specifikation

  • Samtalsunderlag och checklista för svåra samtal 2024
  • 4630
  • 1,20
  • 8
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider