Samtalsunderlag - uppföljningssamtal nyanställd 2024

Denna mall från DokuMera är ett samtalsunderlag för ett uppföljningssamtal med en nyanställd arbetstagare.

Med hjälp av mallen kan du följa upp hur det har gått för den nyanställda och hur han eller hon uppfattar sin arbetssituation. Mallen innehåller ett antal frågor som du kan ställa till arbetstagaren, men mallen kan enkelt kompletteras med ytterligare frågor.

Specifikation

  • Samtalsunderlag - uppföljningssamtal nyanställd 2024
  • 5336
  • 1,14
  • 3
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider