Scenarioövning säkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig med uppställningen av en scenarioövning för ett antal tänkbara scenarier som kan inträffa inom tre krisområden: IT, epidemier samt naturkatastrofer, eller andra områden som bedöms lämpliga att öva på.

Syftet med en scenarioövning är att skapa förståelse för komplexiteten i krisarbetet på företaget och de komplexa frågeställningar som en krisledning ofta måste bedöma. En scenarioövning utgör tidpunkten för när en krisledning ska inkallas.

Specifikation

  • Scenarioövning säkerhet 2024
  • 3257
  • 1,30
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider