Schema krisledningsövning säkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett schema för inspel av en krisledningsövning.

Utmärkande för övningen är att den genomförs under så realistiska former som möjligt så att förhållandena i mångt och mycket efterliknar dem som förekommer under en verkligt inträffad kris eller allvarlig incident i företaget. Då förhållandena påminner om dem som förekommer under en verklig kris kan ditt företag testa krisberedskapen och krisledningens förmåga att klara av svåra förhållanden. En sådan övning ger också utrymme att se vilka förbättringsområden som kan finnas i företagets krisledning och krishantering.

Specifikation

  • Schema krisledningsövning säkerhet 2024
  • 3234
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider