Schema scenarioövning säkerhet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa ett schema för en scenarioövning, som genomförs för krisledningen i företaget.

Scenarioövningen förbereds genom att den informationssäkerhetsansvarige tar fram ett antal möjliga allvarliga händelser som kan drabba verksamheten, t.ex. epidemier, naturkatastrofer eller IT-krascher. En scenarioövning tar allt från en till ett par timmar att genomföra. Syftet med en scenarioövning är att skapa förståelse för komplexiteten i krisarbetet och de komplexa frågeställningar som en krisledning ofta måste bedöma.

Denna mall består av ett schema som är avsett att användas för en scenarioövning för ett företags krisledning.

Specifikation

  • Schema scenarioövning säkerhet 2024
  • 3255
  • 1,36
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider