Sekretessavtal ensidigt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal (eng. non disclosure agreement, NDA, eller confidential discolusure agreement, CDA) mellan parter där en utlämnare av information önskar att en mottagare av information ska kunna göra en utvärdering av något inför ett eventuellt inledande av ett samarbete.

Genom att underteckna sekretessavtalet förbinder sig mottagaren att inte avslöja information eller uppgifter om det som avtalet gäller. Det är därför av vikt att det av avtalet framgår vilken information som omfattas, om de respektive parternas medarbetare/leverantörer m.m. ska omfattas och vad som ska gälla för det fall part bryter mot sekretessavtalet. Det bör också framgå under hur lång tid sekretessavtalet ska gälla. Ett sekretessavtal medför dock inte någon förpliktelse att lämna ut eller ta emot information.

Specifikation

  • Sekretessavtal ensidigt 2024
  • 1310
  • 1,38
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider