Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som anlitat en konsult att upprätta en sekretessförbindelse.

När en konsult anlitas är det vanligt att denne får ta del av känsliga uppgifter som inte bör komma till tredje mans kännedom, såsom affärs- eller yrkeshemligheter. Det kan därför vara klokt att upprätta en sekretessförbindelse med konsulten.

Genom en sekretessförbindelse förbinder sig konsulten att inte röja information till utomstående. Om denne ändå gör det betraktas det som ett avtalsbrott. Parterna kan fritt bestämma konsekvenserna av ett sådant brott. I normala fall är det fråga om att konsulten tvingas utge vite till beställaren. Att teckna en sekretessförbindelse med konsulten är det mest effektiva sättet att försöka förhindra att konsulten läcker information som kan komma att skada bolaget.

Specifikation

  • Sekretessförbindelse - Anlitat konsultföretag 2024
  • 4921
  • 1,17
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider