Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som konsult att upprätta en sekretessförbindelse med dina anställda.

När en konsult får ett uppdrag är det vanligt att uppdragsgivaren kräver att konsulten ska upprätta sekretessförbindelser med sina anställda.

Genom att skriva en sekretessförbindelse förbinder sig en anställd från att yppa information till utomstående. Om denne ändå gör det är detta att se som ett avtalsbrott. I en sekretessförbindelse kan parterna själva bestämma konsekvenserna av ett avtalsbrott, t.ex. ett bestämt vitesbelopp.

Finns det en sekretessförbindelse behöver bolaget inte bevisa att någon faktiskt skada har uppstått. Att teckna en sekretessförbindelse med de anställda är således det mest effektiva sättet att försöka förhindra att dessa läcker information som kan komma att skada bolaget.

Specifikation

  • Sekretessförbindelse - Anställd hos anlitad konsult 2024
  • 4922
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider