Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretessförbindelse vid en rörelseöverlåtelse.

Sekretessförbindelsen läggs som bilaga till ett sekretessavtal mellan en tänkt företagsköpare och företaget inför en rörelseöverlåtelse. Dokumentmallen är avsedd för den situation när den tänkte köparen i sekretessavtalet har förbundit sig att anställda och andra inblandade först ska underteckna en sekretessförbindelse för att få ta del av information.

Specifikation

  • Sekretessförbindelse rörelseöverlåtelse 2024
  • 4679
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider